Over het Berrefonds

Het Berrefonds is een warme vzw die iedereen die te maken krijg met het verlies van baby of kind probeert te ondersteunen met een brede waaier van gratis dienstverlening.

We geven hier graag een kort overzicht van wat we allemaal doen zodat je weet hoe we je misschien nog kunnen helpen.

Bezoek zeker ook www.berrefonds.be of volg ons op sociale media om op de hoogte te blijven van al onze initiatieven.

KOESTERKOFFERS

Centraal in onze werking staan de kleine en grote Koesterkoffers. Zoals het woord – in 2017 trouwens door Van Dale verkozen tot woord van het jaar – al zegt, gaat het om een mooi koffertje met daarin allerlei zorgvuldig gekozen spulletjes om tastbare herinneringen te maken aan jouw kindje en je gezin te ondersteunen. Voor baby’s wil de Koesterkoffer vooral helpen om het bestaan van een kindje vast te leggen. Bij elk koffertje hoort ook een set kleertjes waaruit ouders hun favoriete kleur en stijl kunnen kiezen. Alle kleertjes worden liefdevol gemaakt door de warme handen van onze honderden vrijwilligers.

Voor opgroeiende kinderen is de inhoud vooral gericht op het creëren van verbinding binnen het gezin en de omgeving . Op onze website kan je alle details over de inhoud van onze koffers vinden. We proberen dankzij de Koesterkoffer de communicatie te vergemakkelijken en de verbinding binnen het gezin tastbaar te maken. Door bijvoorbeeld hetzelfde armbandje te dragen of een mooi bewaarboek in te vullen over je kind kunnen ouders ruimte creëren voor hun overleden kindje.

KOESTERHUIS ALS WARME OPVANGPLEK

In ons Koesterhuis Antwerpen staat de koffie altijd klaar. Het is ons kloppend hart en onze uitvalsbasis. Maar voor (groot)ouders van een overleden kindje is het vooral een rustpunt. Een plek om te komen praten of om even stil te zijn. Samen met ons of met lotgenoten. Zeker tijdens onze wekelijkse inloopdagen zit onze grote tafel altijd gezellig vol. Iedereen die rond dit thema geïnspireerd wil worden, is van harte welkom.

Vanaf 2021 ben je ook elk weekend welkom in Koesterhuis Kortrijk. We zijn ontzettend dankbaar dat we kunnen rekenen op een aantal gedreven vrijwilligers en lieve sponsors om ook in West-Vlaanderen een warm Berrefondsplekje te kunnen aanbieden.

PRAATGROEPEN EN KOESTERBABBELS

Omdat we merkten dat ouders vaak veel nood hebben aan een babbel met lotgenoten is het Berrefonds op zoek gegaan naar een manier om praatgroepen te organiseren. Soms werken we hiervoor samen met andere organisaties die zich ook inzetten voor ouders van een overleden kindje.

In het Koesterhuis organiseren we ook wekelijks laagdrempelige inloopmomenten. Ouders hoeven niet te verwittigen of in te schrijven en zijn gewoon welkom om te komen praten over hun verdriet met ons of met lotgenoten. Alle laatste updates over de precieze data en uren staan in onze kalender. Wees welkom!

EERSTE HULP BIJ FORMALITEITEN (EHBF)

We proberen als vzw ouders die een kind verliezen op allerlei vlakken te helpen. Daarom verzamelen we nuttige links en handige tips om (groot)ouders die een kind verliezen bij te staan en een houvast te geven in de administratie die komt kijken bij een overlijden en alle keuzes die moeten worden gemaakt.

EVENEMENTEN

Bij het Berrefonds staat alles in het teken van verbondenheid tussen gezinnen, families en hun omgeving. Daarom vinden we het belangrijk om regelmatig momenten te creëren waarbij het gemis en het verlies centraal staan. Onze evenementen krijgen een onvervalste ‘Berrefondstouch’. We kiezen niet voor zware herdenkingsdiensten, maar wel voor hoopvolle activiteiten waar ruimte is voor tranen en knuffels. Waar ook oma’s, opa’s, broers, zusjes en framily welkom zijn en waar we samen kunnen lachen en huilen om mooie herinneringen.

We liepen als team al een aflossingsmarathon, organiseerden ontelbaar veel naaidagen, zetten sponsoracties op en genieten regelmatig van gewoon gezellig samenzijn. Steeds willen we tijd maken om te herdenken, te erkennen en samen stil te staan bij het bestaan van een kind(je).

VRIJWILLIGERS

Berrefonds vzw kan al sinds haar oprichting rekenen op een warm team van ambassadeurs en vrijwilligers. Zij zijn niet alleen onmisbaar voor de werking van het Berrefonds, ze maken een zeer belangrijk deel uit van onze organisatie. En we zijn ongelofelijk trots op zo’n fijn team. Wil jij ons misschien in de toekomst ook komen helpen? Dat zouden wij fantastisch vinden.

Door je aan te melden als vrijwilliger kunnen wij ontdekken wat je graag wilt doen en/of waar je goed in bent. We kunnen altijd hulp gebruiken bij het maken van kleertjes, mutsjes, linnen zakjes, washandjes, houten kadertjes,… voor onze kleine Koesterkoffers. Maar ook als je talenten helemaal ergens anders liggen, nodigen we je graag uit om te helpen op onze evenementen of in onze Koesterhuizen.

Je bent van harte welkom op deze evenementen waar je kan kennismaken met andere (groot)ouders, ambassadeurs en vrijwilligers van het Berrefonds.

EEN KLANKBORD VOOR PROFESSIONALS

Wij staan in nauw contact met professionals die in hun werkomgeving te maken krijgen met het verdriet om overleden kinderen. Denk aan ziekenhuizen, politie, slachtofferhulp, huizen van het kind,… Ook voor hen zijn wij beschikbaar met onze expertise, organiseren we studiedagen en lezingen en bieden we praktische tips en inside information voor de omgang met ouders die een kind verliezen. Onze ervaringsgerichte kijk vormt vaak een grote meerwaarde. Je kan hier alvast heel wat informatie vinden.

BLOG

Op onze blog en onze sociale media delen we verhalen van ouders die een kindje moeten missen. Het zijn vaak kleine verhalen over het omgaan met groot verdriet die voor lotgenoten herkenbaar zijn of hoop en troost kunnen bieden op moeilijke dagen. Je mag ons ook jouw verhaal bezorgen, zodat wij het kunnen delen op onze pagina.

PUBLICATIES

Wij dragen vanuit het Berrefonds heel vaak bij aan publicaties of artikels. Of we werken samen met Hogescholen en Universiteiten. Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het Berrefonds verscheen ook ons eigen ‘zelfhulpboek’ bij het verlies van een kind. ‘Het rouwt in jou‘ bij uitgeverij Lannoo.